ตุ๊ต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


adj fat
ความหมายเหมือนกับ: อ้วนอุ้ยอ้าย , อ้วน , อุ้ยอ้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: obese , corpulent , very fat , chubby
คำตรงข้าม: ผอม , แห้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอมีหุ่นอ้วนตุ๊ต๊ะอย่างนี้มานานแล้ว