ตุ๊ดตู่

ภาษาอังกฤษ


n species of insect
ความหมายเหมือนกับ: แมงช้าง , แมลงช้าง
n ant lion´s larva
ความหมายเหมือนกับ: ตุ้ม , แมลงช้าง