ตุ๊ด

ภาษาอังกฤษ


n homosexual
คำอธิบาย: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
ความหมายเหมือนกับ: กะเทย
คำที่เกี่ยวข้อง: gay , hermaphrodite , transvestite
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด