ตุ๊กตุ๊ก

ภาษาอังกฤษ


n tuk tuk
คำอธิบาย: รถจักรยานสามล้อที่มีเครื่องยนต์
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถตุ๊กตุ๊ก , รถสามล้อเครื่อง , สามล้อเครื่อง , ตุ๊กๆ , รถตุ๊กๆ , รถแต๊กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: motor-tricycle
ตัวอย่างประโยค: เมื่อปิดฉากการสนทนา ผมไม่รอช้า ออกมาจากสถานทูตก็นั่งตุ๊กตุ๊กไปสำนักข่าวสารอเมริกันทันที