ตุ๊กตุ่น

ภาษาอังกฤษ


n doll
คำอธิบาย: ของเล่นสำหรับเด็ก ทำเป็นรูปสัตว์หรือสัตว์ประหลาดต่างๆ ขนาดเล็กกว่าตัวจริง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of animal-shaped toys
ตัวอย่างประโยค: เขาปั้นตุ๊กตุ่นรูปควายให้หลานเล่น