ตุ๊กติ๊ก

ภาษาอังกฤษ


adj girlish
คำอธิบาย: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ความหมายเหมือนกับ: ตุ้งติ้ง , ดีดดิ้น , ดุ้งดิ้ง , กระตุ้งกระติ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: coquettish , feminine