ตุ๊กตา

ภาษาอังกฤษ


n doll
คำอธิบาย: ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ๊กตุ่น , ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
คำที่เกี่ยวข้อง: toy
ตัวอย่างประโยค: เด็กมักจะสนุกกับการเล่นกับสัญลักษณ์ เช่น การเล่นสมมติ เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ