ตุ๊

ภาษาอังกฤษ


n monk
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: พระ , พระสงฆ์ , ตุ๊เจ้า
ตัวอย่างประโยค: ตุ๊เจ้าครูบาศรีวิชัย บ้านปาง เมืองลำพูน คือพระที่แม่เคารพเลื่อมใส
adj fat
ความหมายเหมือนกับ: อ้วน , จ้ำม่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: obese , chubby , corpulent , stout , plump
ตัวอย่างประโยค: ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ