ตุ้ยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv deliciously
คำอธิบาย: อาการที่เคี้ยวอาหารเต็มปากจนแก้มโป่งออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ตุ้ย
คำที่เกี่ยวข้อง: heartily
ตัวอย่างประโยค: เขาแกะเปลือกส้มยัดใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ ทีละครึ่งลูกจนหมดภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที