ตุ้มน้ำหนัก

ภาษาอังกฤษ


n pendulum
ตัวอย่างประโยค: การเดินของนาฬิกาเชิงกลมาจากการเลื่อนลงของตุ้มน้ำหนัก หรือจากการที่สปริงซึ่งขดไว้คลายออก