ตุ้ม

ภาษาอังกฤษ


n bob
คำอธิบาย: ของที่มีลักษณะกลมๆ ห้อยลงมา
หน่วยนับ: ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ลูกตุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: knob , pendant
ตัวอย่างประโยค: ก่อนจะตกปลาเราต้องเลือกตุ้มให้เหมาะกับสายเบ็ดด้วย
adj small and round
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมๆ , กลมๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: circular
คำตรงข้าม: แบน , แบนๆ
n species of insect
คำอธิบาย: ชื่อตัวอ่อนของแมลง รูปร่างอ้วนป้อม มีขนเป็นกระจุกตามลำตัว ขากรรไกรหน้ายาวยื่นและโค้งเหมือนงาช้าง ฝังตัวอยู่ในหลุมทรายซึ่งขุดเป็นรูปกรวย เพื่อล่อให้มดหรือสัตว์เล็กๆ ตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ จะได้จับกินเป็นอาหาร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ๊ดตู่ , แมงช้าง , แมลงช้าง