ตุ่ยๆ

ภาษาอังกฤษ


adj smelly
คำอธิบาย: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: odorous , stinking , reeking , foul
ตัวอย่างประโยค: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ