ตุ่ย

ภาษาอังกฤษ


v bulge
คำอธิบาย: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา
ความหมายเหมือนกับ: โป่ง , พอง , นูน , ตุง , โปน , โน
คำที่เกี่ยวข้อง: be puffy , swell
ตัวอย่างประโยค: เด็กชอบอมข้าวจนแก้มตุ่ย
adj puffy
คำอธิบาย: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา
ความหมายเหมือนกับ: โป่ง , พอง , นูน , ตุง , โปน , โน
คำที่เกี่ยวข้อง: swollen , distended , swelled , bulgy , enlarged , inflamed
ตัวอย่างประโยค: หลังจากประสบอุบัติเหตุไม่กี่ชั่วโมง ใบหน้าเขาก็บวมตุ่ย ฟกช้ำไปหมด