ตุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n pimple
คำอธิบาย: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หน่วยนับ: เม็ด, ตุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: sore , bump , lump , blister , protuberance , boil
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ
n large earthen jar
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับขังหรือใส่น้ำ ก้นสอบ ปากแคบกว่าโอ่ง
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: jar , water jar
ตัวอย่างประโยค: แดงซื้อตุ่มมา 2 ใบ เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูร้อน
n kind of small fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในจำพวกปลาตะเพียน ไม่มีหนวด กระโดงครีบหลังแข็งและหยักเป็นฟันเลื่อย ลำตัวมีลายพาดสีดำ
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Puntius bulu