ตุ่นๆ

ภาษาอังกฤษ


adj grey
ความหมายเหมือนกับ: สีตุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ashy