ตุๆ

ภาษาอังกฤษ


adj stinky
คำอธิบาย: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ความหมายเหมือนกับ: ตุ , เหม็นตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: smelly , odorous , reeking , foul
ตัวอย่างประโยค: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ