ตุหรัดตุเหร่

ภาษาอังกฤษ


v roam
คำอธิบาย: ไปอย่างไม่มีจุดหมาย, ไม่มีที่อาศัยแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: เตร็ดเตร่ , เร่ร่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: rove , wander , loiter , meander
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ชอบมาตุหรัดตุเหร่แถวสถานีรถไฟเป็นประจำ