ตุลาคม

ภาษาอังกฤษ


n October
คำอธิบาย: ชื่อเดือนที่ 10 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน
ความหมายเหมือนกับ: เดือนตุลาคม
ตัวอย่างประโยค: เดือนตุลาคมมักจะมีพายุพัดแรงเสมอ