ตุลาการ

ภาษาอังกฤษ


n judge
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: justice