ตุลย์

ภาษาอังกฤษ


n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตราชั่ง , ตราชู , คันชั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pair of scales , steelyard , ancient measure or weight

คำที่มี "ตุลย์" ในคำ


ราศีตุลย์ n Libra
ความหมายเหมือนกับ: ราศีตุลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top