ตุลย์

ภาษาอังกฤษ


n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตราชั่ง , ตราชู , คันชั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pair of scales , steelyard , ancient measure or weight