ตุล

ภาษาอังกฤษ


n Libra
คำอธิบาย: ชื่อกลุ่มดาวรูปคันชั่ง เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี
ความหมายเหมือนกับ: ราศีตุล , ราศีตุลย์
คำที่เกี่ยวข้อง: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales
ตัวอย่างประโยค: ชาวราศีธนูกับชาวราศีกุมภ์ หรือราศีตุลย์นั้นก็ดี ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่างเป็นผู้นำโชคลาภมาสู่ครอบครัว
n balance
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ตราชั่ง , ตราชู , คันชั่ง , ตุลย์
คำที่เกี่ยวข้อง: pair of scales , steelyard , ancient measure or weight