ตุปัดตุป่อง

ภาษาอังกฤษ


adv angrily
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , แสนงอน
คำที่เกี่ยวข้อง: peevishly , resentfully
adv angrily
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , แสนงอน
คำที่เกี่ยวข้อง: peevishly , resentfully