ตุบๆ

ภาษาอังกฤษ


adv throbbingly
คำอธิบาย: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: spasmodically , repeatedly , achingly
ตัวอย่างประโยค: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน