ตุนาหงัน

ภาษาอังกฤษ


v be betrothed to
คำอธิบาย: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: engage for marriage , be engaged to