ตุน

ภาษาอังกฤษ


v store
คำอธิบาย: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
ความหมายเหมือนกับ: เก็บ , กัก , กักตุน
คำที่เกี่ยวข้อง: hoard , stock up
คำตรงข้าม: ปล่อย , ระบาย
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม