ตุง

ภาษาอังกฤษ


v bulge (out)
คำอธิบาย: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: swell , distend
คำตรงข้าม: บุ๋ม
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว

คำที่มี "ตุง" ในคำ


อีรุงตุงนัง adv messily
ความหมายเหมือนกับ: อีนุงตุงนัง , ยุ่ง , รุงรัง
ตัวอย่างประโยค: บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือและหนังสือพิมพ์ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด

อีนุงตุงนัง adv tangly
คำอธิบาย: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
ความหมายเหมือนกับ: รุงรัง
ตัวอย่างประโยค: การสอบสวนของตำรวจมีข้อมูลยืนยันได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งยุ่งอีนุงตุงนังทุกวันนี้ มันเกิดจากคนแวดล้อมเขาทั้งนั้น

อีนุงตุงนัง adj tangled
คำอธิบาย: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
ความหมายเหมือนกับ: รุงรัง
ตัวอย่างประโยค: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด

เกเรเกตุง v be insolent
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , เกกมะเหรกเกเร

เกเรเกตุง v misbehave
ความหมายเหมือนกับ: เกกมะเหรก , เกกมะเหรกเกเรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top