ตุง

ภาษาอังกฤษ


v bulge (out)
คำอธิบาย: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: swell , distend
คำตรงข้าม: บุ๋ม
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว