ตุกๆ ติกๆ

ภาษาอังกฤษ


v shake
คำที่เกี่ยวข้อง: swing , sway , waver , rock , vacillate