ตื๋อ

ภาษาอังกฤษ


adv quickly
ความหมายเหมือนกับ: เร็ว , เร็วมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: swiftly , rapidly , fast
ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน