ตื้นตันใจ

ภาษาอังกฤษ


v be delighted
คำอธิบาย: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: ตื้นตัน , ซาบซึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be imbued , be full of , be choked , be blissful
ตัวอย่างประโยค: แม่ตื้นตันใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย