ตื้นตัน

ภาษาอังกฤษ


v be delighted
คำอธิบาย: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: ซาบซึ้ง , ตื้นตันใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be imbued , be full of , be choked , be blissful
ตัวอย่างประโยค: แม่จำปีตกตะลึงแล้วก็ตื้นตันกับคำฝากฝังของคุณนายจนแทบพูดอะไรไม่ออก