ตื้น

ภาษาอังกฤษ


adj shallow
คำอธิบาย: ส่วนล่างอยู่ต่ำจากระดับพื้นไม่มาก
ความหมายเหมือนกับ: เขิน , ตื้นเขิน
คำตรงข้าม: ลึก
ตัวอย่างประโยค: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ และตามเกาะแก่งกลางทะเล
adj superficial
ความหมายเหมือนกับ: ผิวเผิน
คำที่เกี่ยวข้อง: shallow
คำตรงข้าม: ลึกซึ้ง