ตื่นไฟ

ภาษาอังกฤษ


adj panicky (person)
คำอธิบาย: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ความหมายเหมือนกับ: ขี้กลัว , ขี้ตกใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้