ตื่นเต้นตกใจ

ภาษาอังกฤษ


v alarm
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fright