ตื่นเต้นตกใจ

ภาษาอังกฤษ


v alarm
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fright


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top