ตื่นเต้นดีใจ

ภาษาอังกฤษ


v overjoy
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ