ตื่นเต้น

ภาษาอังกฤษ


v be excited
คำอธิบาย: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be thrilled , be nervous
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก
v be excited
คำอธิบาย: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น