ตื่นพระบรรทม

ภาษาอังกฤษ


v wake up
คำที่เกี่ยวข้อง: be awake , get up
คำตรงข้าม: หลับ