ตื่นตูม

ภาษาอังกฤษ


v be panic-stricken
คำอธิบาย: ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: stampede , be frightened , be scattered in a panic
ตัวอย่างประโยค: ฝูงม้าลายตื่นตูมเมื่อได้กลิ่นเสือ