ตื่นตาตื่นใจ

ภาษาอังกฤษ


v be excited by seeing some spectacular things
คำอธิบาย: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be thrilled , be aroused , catch/strike the eyes , be striking , be a feast of the eyes
ตัวอย่างประโยค: เมื่อท่านเข้าไปในห้องโถงกลางห้องแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวของต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม
adv surprisingly
คำอธิบาย: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: astonishingly
ตัวอย่างประโยค: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

คำที่มี "ตื่นตาตื่นใจ" ในคำ


น่าตื่นตาตื่นใจ v be excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก

น่าตื่นตาตื่นใจ adj excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top