ตื่นตา

ภาษาอังกฤษ


v be excited
ความหมายเหมือนกับ: ละลานตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมาทางน้ำ ต่างตื่นตากับสถานที่แห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา

คำที่มี "ตื่นตา" ในคำ


ตื่นตาตื่นใจ v be excited by seeing some spectacular things
คำอธิบาย: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
ตัวอย่างประโยค: เมื่อท่านเข้าไปในห้องโถงกลางห้องแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวของต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม

ตื่นตาตื่นใจ adv surprisingly
คำอธิบาย: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
ตัวอย่างประโยค: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

น่าตื่นตาตื่นใจ v be excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก

น่าตื่นตาตื่นใจ adj excited
ความหมายเหมือนกับ: น่าเร้าใจ , น่าระทึกใจ , น่าตื่นเต้น
คำตรงข้าม: จืดชืด , เรียบๆ , เฉยๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top