ตื่นตา

ภาษาอังกฤษ


v be excited
ความหมายเหมือนกับ: ละลานตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมาทางน้ำ ต่างตื่นตากับสถานที่แห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา