ตื่นข่าว

ภาษาอังกฤษ


v become excited (about some news)
คำอธิบาย: เชื่อข่าวหรือคำเล่าลือโดยไม่มีเหตุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: be excited or surprised by the rumour , be shocked by news
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงนั้น ไม่มีสถานการณ์อะไรรุนแรงเท่ากับการที่คนไทยตื่นข่าวบริษัทเงินทุนล้มในปี2522