ตื่นขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v wake up
ความหมายเหมือนกับ: ตื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be awake
คำตรงข้าม: หลับลง
ตัวอย่างประโยค: อ้นตื่นขึ้นอีกครั้ง หยิบไฟฉายบนพื้นมากราดแสงไปที่กอหญ้า