ตื่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


v be panic-stricken
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ตื่นตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , be scared
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายคนโตเป็นคนสอดนิ้วไปแหย่จนกระต่ายตื่นกลัวยิ่งขึ้น