ตื่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


v be panic-stricken
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ตื่นตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , be scared
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายคนโตเป็นคนสอดนิ้วไปแหย่จนกระต่ายตื่นกลัวยิ่งขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top