ตือฮวน

ภาษาอังกฤษ


n entrails of a swine
ความหมายเหมือนกับ: ไส้หมู , ตือตึ๊ง
คำที่เกี่ยวข้อง: Chinese pig´s intestines
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันแม่จำปีจะทำก๋วยเตี๋ยวหมู ต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึกได้ไม่มีกังวล