ตืด

ภาษาอังกฤษ


adj smelly
คำอธิบาย: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
คำที่เกี่ยวข้อง: malodorous , fetid , stinking , putrid
v be stingy
ความหมายเหมือนกับ: หนืด , ขี้เหนียว , ขี้ตืด , ตระหนี่ , เหนียว
คำที่เกี่ยวข้อง: be sticky , be miserly , be niggardly
คำตรงข้าม: สุรุ่ยสุร่าย , ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: ทำไมเขาถึงตืดได้ขนาดนั้น
n tapeworm
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิตัวแบนเป็นปล้องเรียงต่อกันเป็นแถบยาว หัวมีอวัยวะใช้เกาะยึด มักอาศัยดูดอาหารในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิตัวตืด
คำที่เกี่ยวข้อง: intestinal pinworms
ตัวอย่างประโยค: ยาชนิดนี้เป็นยาถ่ายพยาธิ เหมาะสำหรับพยาธิตัวตืด