ตึ๋งหนืด

ภาษาอังกฤษ


adj stingy
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหนียว , งก , เค็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: mean , miserly
คำตรงข้าม: สุรุ่ยสุร่าย , ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: ฉายายายเป็นคนตึ๋งหนืดของเธอใครๆ ก็รู้กันไปทั่ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top