ตึ้กตั้ก

ภาษาอังกฤษ


adv sound of the throbbing of the heart
คำอธิบาย: เสียงดังอย่างหัวใจเต้นเวลาเหนื่อยหรือตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: ตึ้กๆ , ตึกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly , wildly
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเห็นเธอ ใจผมก็ระทึกสะท้านเต้นตึ้กตั้ก...ตึ้กตั้ก คล้ายจะบอกว่านั่นยังไงมาแล้วเธอมาแล้ว