ตึๆ

ภาษาอังกฤษ


adv stuffy
ความหมายเหมือนกับ: ตุๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: stale , musty , fusty