ตึม

ภาษาอังกฤษ


adv abundantly
ความหมายเหมือนกับ: เยอะแยะ , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: plentifully
คำตรงข้าม: น้อย