ตึงเปรี๊ยะ

ภาษาอังกฤษ


adj too tight
คำอธิบาย: ตึงมากจนเกือบจะขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely tense , extremely strained or tight
คำตรงข้าม: หย่อนยาน , หย่อน
ตัวอย่างประโยค: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้เลย