ตึงเครียด

ภาษาอังกฤษ


v be tense
คำอธิบาย: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
คำที่เกี่ยวข้อง: be strained , be serious , be taut , be tight , be critical , be stern
คำตรงข้าม: คลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค: จิตใจของผู้ที่อพยพด้วยความไม่สมัครใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกที่สมัครใจ
adj tense
คำอธิบาย: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
คำที่เกี่ยวข้อง: strained , serious , taut , tight , critical , stern
คำตรงข้าม: คลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้